تست ایران تکنولوژی

بیشتر

تور داخلی - تور شهر اصفهان -

3 روز 2شب اصفهان

اطلاعات تور      
نوع تور تفریحی کد تور 5012 نام تور 3 روز 2شب اصفهان تعداد شب 2 ایرلاین ایران ایر وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1399/12/30 میلادی : 2021/03/20 روزهای حرکت شنبه / یکشنبه /دوشنبه / چهارشنبه / پنح شنبه / جمعه
گالری
اصفهان
اصفهان
اصفهان
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
        
هتل پارسیان کوثر هتل هتل پارسیان کوثر (UALL )شهر اصفهان، بلوار ملت، جنب سی و سه پل، هتل کوثر
1,200,000
1,750,000
 
435,000
660,000
پردیسان عالی قاپو هتل پردیسان عالی قاپو (ALL )خیابان چهار باغ عباسی، حدفاصل کوآلالامپور و عباس آباد، هتل عالی قاپو
1,550,000
2,200,000
 
370,000
560,000
هتل عباسی اصفهان هتل هتل عباسی اصفهان (UALL )چهار باغ عباسی
2,800,000
4,300,000
 
154,000
375,000
هتل قیمت به تومان

هتل پارسیان کوثرهتل هتل پارسیان کوثر (UALL )(شهر اصفهان، بلوار ملت، جنب سی و سه پل، هتل کوثر )

یک تخته 1,200,000
دو تخته 1,750,000
نفر سوم -
کودک 6-2 435,000
کودک 12-6 660,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

پردیسان عالی قاپوهتل پردیسان عالی قاپو (ALL )(خیابان چهار باغ عباسی، حدفاصل کوآلالامپور و عباس آباد، هتل عالی قاپو)

یک تخته 1,550,000
دو تخته 2,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 370,000
کودک 12-6 560,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل عباسی اصفهانهتل هتل عباسی اصفهان (UALL )(چهار باغ عباسی)

یک تخته 2,800,000
دو تخته 4,300,000
نفر سوم -
کودک 6-2 154,000
کودک 12-6 375,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
جزئیات تور
ساعت حرکت 4:00 ساعت برگشت 24:00
برنامه سفر

روز اول ﺗﻬﺮان – اﺻﻔﻬﺎن:  ﺻﺒﺢ زود ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻗﻢ و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎرال ، اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ در ﻫﺘﻞ و ﺻﺮف ﻧﻬﺎر و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ، ﻏﺮوب ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﯽ و ﺳـﻪ ﭘﻞ و ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ

روز دوم اﺻﻔﻬﺎن: ﺑﻌﺪ از ﺻـﺮف ﺻـﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن و ﺻﺮف ﻧﻬﺎر در رﺳﺘﻮران ،ﮔﺸــﺖ در ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن وﻫﺸـــﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 

روز ﺳـﻮم اﺻـﻔﻬﺎن – اﺑﯿﺎﻧﻪ – ﺗﻬﺮان: ﺻـﺮف ﺻــﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺴــــﺎي واﻧﮏ و ﻣﻨﺎر ﺟﻨﺒﺎن ، ﺻﺮف ﻧﻬﺎر در رﺳﺘﻮران  ﺷﻬﺮزاد و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان و در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﺑﯿﺎﻧﻪ وﭘﺲ از ﮔﺸﺖ در اﺑﯿﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان

توضیحات

کارت شناسایی
دارو و لوازم شخصی
دوربین عکاسی
دفترچه بیمه

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*