تست ایران تکنولوژی

بیشتر

تورهای ویژه داخلی -

تور تفریحی قشم

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور 250 نام تور تور تفریحی قشم تعداد شب 4 ایرلاین قشم ایر وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1398/08/14 میلادی : 2019/11/05 روزهای حرکت دوشنبه / چهارشنبه /
گالری
قشم
قشم
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
        
هتل ارم قشم هتل هتل ارم قشم (ALL )منطقه خوب
3,000,000
4,200,000
 
500,000
1,000,000
هتل سینگو قشم هتل هتل سینگو قشم (ALL )فاصله تا دریا90 متر
2,300,000
4,300,000
 
480,000
760,000
هتل آتامان هتل هتل آتامان (ALL )فلب شهر قشم
4,500,000
5,000,000
 
950,000
1,500,000
هتل قیمت به تومان

هتل ارم قشمهتل هتل ارم قشم (ALL )(منطقه خوب)

یک تخته 3,000,000
دو تخته 4,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 500,000
کودک 12-6 1,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل سینگو قشمهتل هتل سینگو قشم (ALL )(فاصله تا دریا90 متر)

یک تخته 2,300,000
دو تخته 4,300,000
نفر سوم -
کودک 6-2 480,000
کودک 12-6 760,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هتل آتامانهتل هتل آتامان (ALL )(فلب شهر قشم)

یک تخته 4,500,000
دو تخته 5,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 950,000
کودک 12-6 1,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

روز اول تهران-قشم:پرواز از تهران به قشم و صرف صبحانه در هواپیما وبعد از رسیدن به فرودگاه قشم ﺣﺮﮐت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺸﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﺑﻮس درﯾﺎﯾﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ارم ﻗﺸــﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻮﺗﺎه، ﮔﺸــﺖ در ﺑﻨﺪر درﮔﻬﺎن  و ﺧﺮﯾﺪ ، ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در ﺑﻨﺪر درﮔﻬﺎن ، ﺑﺎزﮔﺸــــﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ.

روز دوم ﻗﺸـﻢ - ﺗﻬﺮان: ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﮔﺸـﺖ ﻏﺎر ﻧﻤﮏ ، ﻏﺎر ﺧﺮﺑﺲ ، ﺟـﺰﯾـﺮه ﻧﺎز ، ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣـﺮا و ﺟـﺰﯾـﺮه ﻫﻨﮕﺎم ،دره ﺳﺘﺎرﮔﺎن ، ﺑﺎزﮔﺸــــﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ وﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻗﺸﻢ

توضیحات

جزیره قشم یکی از جزایر استان هرمزگان است که به عنوان بزرگترین جزیره ایران و خلیج فارس در تنگه هرمز قرار دارد و از دیرباز به ایران تعلق داشته است. جزیره قشم در دوران ساسانیان ابرکاوان (Abarkāvān) خوانده می شده است. در واقع واژه ی «کاوان»، که در زبان پارسی میانه به معنای «از تبار کاوه» است، به صورت یک اسم شخص در منابع یافته می شود. ممکن است که این نام به شکل درگاهان / درگوان، که به روستایی در کرانه ی شمالی جزیره ی قشم، سیزده مایلی غرب شهر قشم اطلاق شده است، برجای مانده باشد. به نوشته ی اصطخری و ابن حوقل، ابرکاوان جزیی از کوره ی اردشیر خره ی استان فارس بود.جزیره قشم

مسیر آنلاین
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*